Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Podlaski Szlak Bociani

Północno - wschodnia część Polski jest terenem, na którym znajduje się największe skupisko bocianów białych w Europie. Licznie występujące kolonie bocianie, wpisane w krajobraz Podlasia, stały się głównym powodem powstania w tym regionie szlaku rowerowego. Jego inicjatorami było Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) i EKOTON s.c..

Podlaski Szlak Bociani łączy ze sobą 3 parki narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Trasa rowerowa ciągnie się od Goniądza nad Biebrzą po Białowieżę, obejmując w sumie 20 gmin, a jej długość wynosi 206 km. Dzięki sieci tablic informacyjnych, drogowskazów i znaków drogowych podczas wycieczki rowerzyści nie mają problemu z jego odnalezieniem. Całość szlaku oznaczona jest kolorem czerwonym, co dodatkowo ułatwia podróżowanie.

Oprócz oznaczenia czerwonego wprowadzono również kolor czarny, którym jest oznakowany szlak łącznikowy, o długości 3 km,  prowadzący  z centrum Tykocina do Pentowa. Na terenie Pentowa znajduje się ponad 20 gniazd zamieszkiwanych przez bocianie rodziny, dlatego wieś uzyskała  tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej”. Od maja 2004 roku można tam również podziwiać zbiory zgromadzone w „Galerii Bocianiej”.

Szlak otrzymał od Polskiej Organizacji Turystycznej certyfikat turystycznego produktu 2003 roku. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Więcej informacji na temat Podlaskiego Szlaku Bocianiego wraz z jego mapą, zainteresowane osoby mogą znaleźć na stronie internetowej: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/szlaki+turystyczne/Podlaski_Szlak_Bociani.htm.

Monika

PTPP „pro Natura”

Galeria zdjęć tego artykułu

Inne artykuły w dziale "Nasz bocian biały, czyli jak to jest z bocianami w Polsce"