Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Europejska Wieś Bociania na Podlasiu

W województwie Podlaskim, niedaleko Tykocina znajduje się niewielka miejscowość o nazwie Pentowo. Składa się ona zaledwie z jednego gospodarstwa, w skład którego wchodzi malowniczy dworek szlachecki z budynkami gospodarczymi, będący od ponad stu lat własnością rodziny Toczyłowskich.

Atrakcyjność wsi znacznie wzrosła po wichurze w 1991 roku, gdy na połamanych przez wiatr drzewach bociany zaczęły budować gniazda. Większość z nich miała jednak zbyt słabe umocowania i po niedługim czasie zaczęła się rozsypywać. Dzięki pomocy Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (obecnie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) gniazda udało się odrestaurować, a z roku na rok ich liczba jest coraz większa. Położenie wsi nad rozlewiskami Narwi daje duże zasoby pokarmowe, dlatego możliwe jest wyżywienie tak licznie występujących tu  bocianów.

Dzięki dwóm wieżom powstałym na terenie Pentowa miłośnicy przyrody mogą obserwować zarówno żerowiska bocianie, jak i ich gniazda. Dodatkową atrakcją jest „Bociania Galeria”, która oferuje pamiątki, pocztówki i wydawnictwa przyrodnicze. Dzięki występowaniu tutaj jednej z największych w Polsce kolonii bociana białego, stało się ono atrakcyjnym terenem zarówno przyrodniczym, jak i edukacyjnym.

Ze względu na dużą liczebność bocianów białych na terenie Pentowa, w 2001 roku niemiecka Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody EURONATUR przyznała wsi  tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej”. Wyróżnienie to jest przyznawane od 1994 roku, a w każdym kraju może je otrzymać tylko jedno miejsce.

Monika

PTPP „pro Natura”

 

Galeria zdjęć działu "Nasz bocian biały, czyli jak to jest z bocianami w Polsce"

Lwowiec na Warmii to jedna z najbardziej znanych w Polsce tzw. Bocianich kolonii. W ostatnich latach gniazdowało tu niekiedy ponad 30 bocianich par, z czego 10 na samym tylko kościele. (foto P. Szymoński)
Na zasobnych w pokarm i rozległych terenach dolin rzecznych można przez całą wiosnę i lato spotkać koczujące duże grupy bocianów, które w danym roku nie przystąpiły do lęgów. (foto P. Szymoński)
W rezerwacie przyrody Słońsk (obecnie Park Narodowy 'Ujście Warty') stada kilkudziesięciu bocianów są codziennym obrazkiem. Czasami bociany koczują wspólnie z nielęgowymi żurawiami, które również spędzają tutaj lato. (foto P. Szymoński)
Bociania Baszta w Dobrym Mieście to chyba najstarsze w naszym kraju, znane i istniejące do dzisiaj miejsce gniazdowania bociana białego. Jak podają kroniki, już od niepamiętnych czasów, niemal nieprzerwanie, na szczycie wieży bociany białe wyprowadzają swoje młode. (foto P. Szymoński)
W podmuchach silnego wiatru najstarszy z młodych bocianów na jednym z gniazd lwowieckiego kościoła próbuje swoich lotniczych umiejętności. Takie prawie metrowe podskoki pod wiatr świetnie ćwiczą skrzydła i zmysł równowagi. (foto P. Szymoński)
Kle-kle boćku, kle-kle, usiądź na kominie… (foto. P. Szymoński)
Gniazda bocianie w koloniach są czasami umieszczone bardzo blisko siebie. Nic dziwnego, że bociany z czasem bardziej tolerują widok innych przedstawicieli swojego gatunku. (foto P. Szymoński)
Gniazda bocianie w koloniach są czasami umieszczone bardzo blisko siebie. Nic dziwnego, że bociany z czasem bardziej tolerują widok innych przedstawicieli swojego gatunku. (foto P. Szymoński)
Warmińska wieś Żywkowo jest bocianią stolicą Polski. Na dziewięć gospodarstw przypada tu do 38 bocianich par. Nic dziwnego, że na dachu jednego z budynków gospodarskich pomieścić się musiało aż 5 gniazd. (foto P. Szymoński)
Żywkowskie bociany dobrze czują się na nowych platformach. (foto P. Szymoński)
Życie w kolonii wymaga zmiany przyzwyczajeń i zwiększonej tolerancji dla sąsiadów. Ewentualne podjęcie walki z licznymi konkurentami kosztowałoby zbyt wiele wysiłku i czasu, tak potrzebnych na wychowanie potomstwa. (foto P. Szymoński)
Nadodrzańska wieś Kłopot to największa z bocianich kolonii w zachodniej Polsce. (foto P. Szymoński)
Polska jest stosunkowo dużym krajem, więc bociany mają sporo przestrzeni życiowej. Jednak musi być im u nas dobrze, skoro jest ich ponad dwa razy więcej niż w większej od naszego kraju Hiszpanii i około dziesięciu razy więcej niż w porównywalnych pod względem powierzchni Niemczech. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Nasz bocian biały, czyli jak to jest z bocianami w Polsce"