Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Ośrodki rehabilitacyjne dla bocianów

Wielokrotnie słyszeliśmy o rannych bocianach lub o pisklętach wyrzuconych z gniazda, które bez ludzkiej pomocy nie miałyby szans na przetrwanie i powrót do środowiska naturalnego. W trosce o chore ptaki, nie mające szans na przeżycie powstają ośrodki rehabilitacyjne, gdzie zarówno bociany, jak i inne ptaki otrzymują niezbędną pomoc medyczną i po okresie rehabilitacji, jeśli tylko jest to możliwe „przywracane” są środowisku naturalnemu.

Wśród ornitologów zdarzają się spory o słuszność takich ośrodków. Niektórzy z nich uważają, że skoro istnieje naturalna selekcja gatunków, to nie powinniśmy w nią ingerować i pomagać zwierzętom, które zostały skazane na śmierć. Jednak  co zrobić w momencie, gdy zwierze nie ucierpiało w skutek naturalnej selekcji, tylko np. przez „ludzką głupotę”?

Bardzo często w okresie jesienno-zimowym do „Ptasich  Azyli”  trafiają osłabione bociany, które z różnych powodów nie podjęły wędrówki  do Afryki. Zanim jednak  zaczniemy myśleć o przetransportowaniu ich do placówek rehabilitacyjnych musimy pamiętać, że problemem dla ptaków nie jest niska temperatura, lecz brak możliwości zdobycia pożywienia w momencie występowania dużej ilości śniegu na powierzchni ziemi. Dlatego właśnie nie należy podejmować zbyt pochopnych decyzji i zająć się ich transportem  dopiero w momencie, gdy faktycznie nie mają możliwości żerowania i są osłabione.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy ptaki są ranne. Wówczas należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie instytucje, które podejmą stosowne środki dążące do umieszczenia ich w „Ptasich Azylach”. Według Ustawy o Ochronie Przyrody instytucjami kompetentnymi do reagowania w przypadku zagrożenia bocianów białych są poszczególne jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. urzędy gminy i starostwa powiatowe.

Jeśli ktoś jest zainteresowany adresami „”ptasich Azyli” działających na terenie naszego kraju, poniżej umieściłam link,   w którym znajduje się ich wykaz:

http://www.ptaki-polski.pl/azyle.php

 

Monika

PTPP „pro Natura”

Galeria zdjęć tego artykułu

Inne artykuły w dziale "Dbajmy o bociany, czyli bocianie problemy i ochrona bocianów"