Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Zniesienia

Jaja bocianie tuż po zniesieniu są wapiennobiałe, ale potem w miarę wysiadywania nabierają barwy brudnobrązowawej z ciemniejszymi plamami. Średnia masa jaja to 110 g, co stanowi ok. 3,4 % ciężaru dorosłego ptaka. Przeciętne wymiary jaja to 73,0x51.8 mm, ale podobnie jak to jest np. w przypadku drobiu, stwierdzano znaczne odchylenia od tych wartości. Bociany mogą składać od 1 do 7 jaj, jednak w ogromnej większości lęgów jest ich 3 – 5. Warto zaznaczyć, że zniesienia na południu Europy są nieco mniejsze niż na północy, a przeciętna wielkość dla Polski wynosi 4 jaja. Wielkość zniesienia zależy jednak od wielu czynników. Bociany wcześniej przystępujące do lęgów przeciętnie składają więcej jaj. Różnica między parami rozpoczynającymi lęgi przed 15.IV i składającymi jaja po 6.V wynosi średnio aż 1 jajo. Na wielkość lęgu wpływa wiek samicy, młode ptaki składają mniej jaj niż po kilkuletnim doświadczeniu. Wysiadywanie zaczyna się po złożeniu drugiego lub trzeciego jaja.

W wysiadywaniu lęgu biorą udział oba ptaki. Zmiany partnerów na gnieździe następują kilkakrotnie podczas dnia, co umożliwia partnerom zdobycie dla siebie pokarmu. Ptak przylatujący na gniazdo, po ceremonii powitania polegającej na wspólnym klekotaniu i delikatnym drapaniu dziobem partnera z tyłu głowy, zazwyczaj natychmiast siada na lęgu, a niekiedy przy okazji przewraca jaja zapewniając ich równomierne ogrzewanie i przewietrzenie dna gniazda.

 

(tekst Z. Jakubiec)

Galeria zdjęć tego artykułu

Wysiadywanie jest zajęciem tyleż odpowiedzialnym, co żmudnym. Młode bociany wylęgną się dopiero po 32-33 dniach wysiadywania, często w palącym słońcu lub siekącym deszczu. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży"