Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Jak upolować smaczny kąsek?

Bociany w swym postępowaniu kierują się tymi samymi zasadami ekonomiki działania jaki obowiązują wszystkie istoty, w tym ludzi. Chodzi o osiągnięcie maksymalnego efektu lub poniesienie minimalnych kosztów. Dlatego też wybierany jest najłatwiej dostępny lub występujący w dużej ilości rodzaj pokarmu. Wyłapywane są w pierwszej kolejności ofiary większe, a później małe, także wcześniej są wykorzystywane żerowiska w pobliżu gniazda a potem w większej odległości. Te ogólne reguły postępowania są adaptowane stosownie do sytuacji. W zależności od rodzaju żerowiska i oczekiwanych ofiar bociany żerują na kilka sposobów. Badania nad efektywnością żerowania oparte są na 5-cio minutowych obserwacjach i liczeniu ile razy ptak złowi i połknie porcję pokarmu. Połykanie kęsów jest bardzo łatwe do ustalenia, ponieważ ptak łapie ofiary końcem dzioba i podrzucając w charakterystyczny sposób głowę wrzuca je do gardła. Okazało się, że ptaki mają różne sposoby łowienia i różną skuteczność - inaczej zachowują się na łąkach, inaczej na ścierniskach, a jeszcze inaczej za kosiarką. Wyróżnić można takie podstawowe sposoby żerowania jak:

- przeszukiwanie żerowiska

- czatowanie

- polowanie okazjonalne

- zbieranie

- wyszukiwanie

 

P - przeszukiwanie żerowiska, jest to najczęstszy sposób żerowania. Ptak posuwa się miarowym krokiem, z niezbyt uniesioną głową i chwyta z powierzchni ziemi kolejne ofiary. Jego ruchy w trawie także wypłaszają niektóre ofiary.

Cz - czatowanie stosowane jest niemal wyłącznie przy łowieniu gryzoni. Ptak stoi nieruchomo nad norą, z dziobem opuszczonym pionowo w dół i jest przygotowany do zadania ciosu dziobem.

O - polowanie okazjonalne stosowane przy szybkim odsłanianiu terenu np. w czasie prac agrotechnicznych lub przy polowaniu na ofiary opuszczające płonący teren. Ptak idzie z wysoko podniesioną głową i podbiega do kolejnych ofiar.

Z - zbieranie stosowane w przypadkach masowego wystąpienia pokarmu. Ptak stoi w jednym miejscu i dziobem zbiera wokół siebie ofiary,

W - wyszukiwanie stosowane czasami przy żerowaniu w wodzie. Ptak chodzi z zanurzonym, niekiedy otwartym dziobem i przeszukuje dno.

Ustalona efektywność tych sposobów żerowania to od 0 do 240 ofiar/5 minut. Zwykle w czasie przeszukiwania bociany łowią 5-40 drobnych ofiar/5 minut, a jeżeli są to ofiary duże to w ciągu 5 minut złowionych zostaje 2-3 sztuki. Maksymalna podana wyżej wartość dotyczy zbierania w wysokiej trawie drobnych koników polnych. Powstaje pytanie, co się bardziej opłaca: czy czatować kilkanaście minut nad norą, aby złowić jednego nornika, czy też przeszukiwać łąkę i złapać w tym czasie kilkanaście dżdżownic, czy też zebrać kilkaset pasikoników. Odpowiedź na to może dać tylko bioenergetyka, ale jest to już zupełnie odrębne zagadnienie. Istotne jest, że ptaki nie stosują cały czas jednego sposobu żerowania, lecz zmieniają zachowanie w zależności od warunków.

 

(tekst Z. Jakubiec)

Galeria zdjęć tego artykułu

Bociany chętnie trzymają się w pobliżu zwierząt gospodarskich, lecz nie ze względów towarzyskich. Pasące się krowy nieświadomie pełnią rolę nagonki i płosząc w trawie zdobycz, ułatwiają bocianom polowanie. (foto P. Szymoński)
Niestrawione resztki pokarmu (kości, sierść, chitynowe pancerzyki owadów) bociany wydalają podobnie jak np. ptaki drapieżne i sowy – w postaci tzw. wypluwek, zbitych kulek wielkości pudełka zapałek. (foto P. Szymoński)
Na zalewiskowych terenach w dolinach rzecznych opadająca późną wiosną woda pozostawia wiele płytszych i głębszych kałuż, w których czasami aż roi się od ryb zamkniętych w tych swoistych pułapkach. Z tak suto zastawionego stołu korzystają chętnie także bociany białe. (foto P. Szymoński)
Bocian biały potrafi być bardzo cierpliwym myśliwym. Czatowanie na upatrzoną zdobycz to jedna z jego ulubionych metod polowania na gryzonie. Bardzo długo potrafi czaić się nad kretowiskiem czy mysią norą. (foto P. Szymoński)
Knieć błotna, zwana popularnie kaczeńcem, to bodaj najbardziej znana roślina żyznych, podmokłych łąk. Kwitnące wiosną kaczeńce są dowodem na to, że w tym miejscu bocianom i innym mieszkańcom łąki na razie jeszcze wiedzie się dobrze. (foto P. Szymoński)
Knieć błotna, zwana popularnie kaczeńcem, to bodaj najbardziej znana roślina żyznych, podmokłych łąk. Kwitnące wiosną kaczeńce są dowodem na to, że w tym miejscu bocianom i innym mieszkańcom łąki na razie jeszcze wiedzie się dobrze. (foto P. Szymoński)
Rozlewiska dolnej Warty w rezerwacie przyrody Słońsk (obecnie Park Narodowy 'Ujście Warty') to istny bociani raj. (foto P. Szymoński)
Prace polowe są dla bocianów niewątpliwą okazją do łatwego zdobycia pokarmu. Ptaki z daleka rozpoznają pracujące w polu maszyny rolnicze i zlatują się czasem z całej okolicy. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży"