Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Dzicy lokatorzy w gniazdach bocianich

Każdego roku bociany powracające z Afryki rozbudowują istniejące już gniazda lub zabierają się do budowy nowych, które nierzadko osiągają ciężar nawet do jednej tony. Waga gniazd jest tak duża, ponieważ są one bardzo mocno zbite, za co odpowiedzialne są dorosłe ptaki chodzące po gnieździe, leżące młode i i padające deszcze. Dodatkowo wagi dodaje mokra  ziemia znoszona wraz z roślinami na wyściółkę. Średnica takiego gniazda może wynosić od 90 do 200 cm, a jego wysokość może osiągnąć nawet poziom 2 m. Tak dużym gniazdom może grozić upadek, dlatego czasami niezbędne jest usunięcie wierzchniej ich warstwy. Jeśli jednak chcemy tego dokonać, najpierw musimy upewnić się, czy nie ma tam przypadkiem dzikich lokatorów, gdyż tak duża powierzchnia bocianiego gniazda umożliwia zagnieżdżenie się w nim wróbli, mazurków, kawek, pliszek, czy nawet krasek.

Monika

PTPP „pro Natura”

Galeria zdjęć tego artykułu

Inne artykuły w dziale "Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży"