Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Zlot Bocianolubów w Ustroniu

26 czerwca 2010 roku już po raz czwarty w Ustroniu odbył się zlot miłośników bocianich, tak zwanych „bocianolubów”, organizowany w ramach projektu „Bociany Integrują” przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Współorganizatorami tegorocznej imprezy była Dyrekcja Leśnego Parku Niespodzianek i Nadleśnictwo Ustroń. 

W imprezie uczestniczyli miłośnicy bocianów z: Ustronia, Częstochowy, Katowic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Łodzi, Wrocławia, Zielonej Góry i Jastrzębia Zdrój. Zlot odbył się w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu.

W spotkaniu „bocianolubów” udział wzięli pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec oraz Pan Wiesław Chromik – leśnik, ornitolog i obrączkarz.

Podczas konferencji odbyły się pokazy nagrań z bocianiego gniazda, które były przeanalizowane przez zgromadzonych na zlocie fachowców. Dodatkowo wybrano imiona dla młodych bocianów, które nazwano Wisełka i Ustronek.

Atrakcją dla bocianolubów była wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie obserwowano pokazy lotów ptaków drapieżnych i sów.

Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko, przy którym podsumowywano zlot oraz słuchano fascynujących opowieści prof. dr hab. Zbigniewa Jakubca.

Monika

PTPP „pro Natura”

Galeria zdjęć tego artykułu

Inne artykuły w dziale "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"