Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Trójwymiarowe ujęcie bocianów w Dolinie Noteci

Dolina Noteci jest największym i najlepiej zachowanym kompleksem dolinowo-bagiennym w Polsce. Ten malowniczy zakątek jest cennym terenem dla wielu gatunków ptaków zarówno w okresie lęgowym, jak i podczas migracji czy zimowania. W ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, Dolina Noteci stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. Z uwagi na znajdujące się tutaj największe skupisko bociana białego w zachodniej Polsce, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” postanowiło nakręcić trójwymiarowy film, którego tematem jest właśnie bocian biały. Powstanie on w ramach projektu dotyczącego ochrony bociana białego w Dolinie Noteci. Do jego stworzenia wykorzystywane będą jednocześnie dwie zsynchronizowane kamery. Zakończone dzieło w ramach edukacji będzie pokazywane w szkołach objętych projektem.

Więcej informacji na temat tworzenia filmu można znaleźć na stronie internetowej: www.salamandra.org.pl, w zakładce ochrona bociana. 

Monika

PTPP „pro Natura”

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć działu "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"

Wróżba dla przyszłych teściów: trzy bociany, nogów pięć – córce mąż, a tobie zięć. (foto P. Szymoński)
(foto P. Szymoński)
Ten bociek nie jest jeszcze zakontraktowany, ale już rozgląda się za ofertą. (foto P. Szymoński)
W sierpniu nadchodzi pora, by mieszkańcy wiejskiego obejścia pomyśleli o zimie. Gospodarz przygotowuje zapasy opału, a żerujący na przydomowej łące bocian zbiera siły przed podróżą do Afryki. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"