Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Rowerem wśród bocianich gniazd

Wśród mieszkańców naszego kraju coraz modniejsze staje się połączenie aktywnego wypoczynku z pogłębianiem wiedzy przyrodniczej. Już od kilku lat organizowane są rajdy rowerowe, których trasy biegną wzdłuż bocianich gniazd, znajdujących się w okolicy. Bardzo często są one organizowane z okazji „Dnia Bociana”, który przypada na dzień 31 maja, jak również w ramach zadań wyznaczonych przez gminę do realizacji w danym roku.

Bocian biały jest gatunkiem powszechnie lubianym i darzonym sympatią przez większość naszego społeczeństwa. Dlatego jego postać nadaje się idealnie do prowadzenia edukacji ekologicznej. Dzięki niej poprzez poszerzanie wiedzy o bocianach możemy przekazać wiele cennych informacji dotyczących ochrony terenów podmokłych, jak również cennych przyrodniczo gatunków, które tam występują.

Podczas rajdu uczestnicy poznają zagadnienia związane z życiem i ochroną bociana białego oraz rolą dolin rzecznych, które są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce żerowania. Ponadto mieszkańcy poszczególnych gmin mają okazję zapoznać się z ilością i rozmieszczeniem gniazd znajdujących się na zamieszkiwanym przez nich terenie.

Dzięki organizacji rajdu „Bocianim szlakiem po gminie Podedwórze”, mieszkańcy powiatu Parczewskiego zapoznali się z rozmieszczeniem gniazd bocianich w gminie Podedwórze. Był to już drugi rajd rowerowy organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska na rowery”.

Kolejną gminą organizującą bociani rajd rowerowy jest gmina Zabrodzie. Tegoroczny rajd organizowany był pod hasłem: „ Szlakiem bocianich gniazd”, a jego trasa miała długość ok. 40 km i była podzielona na 2 etapy. Pierwszy z nich odbył się 13, a drugi 27 lipca tego roku.

W maju bieżącego roku odbył się również rajd rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” na terenie gmin Suchożebry i Siedlece. Była to już VII taka impreza organizowana na tym obszarze. Trasa, jaką musieli pokonać uczestnicy miała długość ok. 20 km.

Jak możemy zauważyć, niektóre rajdy organizowane są już od kilku lat. Każdego roku ich liczba wzrasta, dzięki czemu możemy liczyć na wzrost świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie.

Monika

PTPP „pro Natura”

Galeria zdjęć działu "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"

Wróżba dla przyszłych teściów: trzy bociany, nogów pięć – córce mąż, a tobie zięć. (foto P. Szymoński)
(foto P. Szymoński)
Ten bociek nie jest jeszcze zakontraktowany, ale już rozgląda się za ofertą. (foto P. Szymoński)
W sierpniu nadchodzi pora, by mieszkańcy wiejskiego obejścia pomyśleli o zimie. Gospodarz przygotowuje zapasy opału, a żerujący na przydomowej łące bocian zbiera siły przed podróżą do Afryki. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"