Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Projekt edukacyjny „Boci@n”

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zajmuje się ochroną bociana białego i jego siedlisk już od 1994 roku. Do tej pory polegała ona m.in. na renowacji gniazd, edukacji społeczeństwa i ochronie żerowisk bociana białego. Obecnie Towarzystwo realizuje projekt edukacyjny „Boci@n”, który powstał w celu ochrony bociana białego. Jest to nowy etap, który poprzez współpracę ze szkołami, instytucjami, urzędami, organizacjami społecznymi i  osobami indywidualnymi dąży do zachowania populacji tego ptaka.

Na stronie internetowe: www.bociany.pl znajdują się dwie bazy: aktywności i gniazd, w których informatorzy zamieszczają zebrane przez siebie informacje. W pierwszej umieszczone są inicjatywy podjęte na rzecz tych ptaków od początku 2009 roku, w drugiej znajdują się zdjęcia gniazd bocianich z całej Polski wraz z wynikami obserwacji.

Każda szkoła przesyłająca zgłoszenie otrzymuje materiały edukacyjne, pomocne przy realizacji projektu. Dzięki nim nauczyciele wraz z uczniami mogą włączyć się w obserwację gniazd bocianich i w realizację działań, na rzecz ich ochrony.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bociany.pl

Monika

PTPP „pro Natura”

 

Galeria zdjęć działu "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"

Wróżba dla przyszłych teściów: trzy bociany, nogów pięć – córce mąż, a tobie zięć. (foto P. Szymoński)
(foto P. Szymoński)
Ten bociek nie jest jeszcze zakontraktowany, ale już rozgląda się za ofertą. (foto P. Szymoński)
W sierpniu nadchodzi pora, by mieszkańcy wiejskiego obejścia pomyśleli o zimie. Gospodarz przygotowuje zapasy opału, a żerujący na przydomowej łące bocian zbiera siły przed podróżą do Afryki. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"