Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Edukacja ekologiczna sposobem na ochronę bociana białego

Coraz częściej realizowane są projekty, które poprzez edukację powodują zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa już od najmłodszych lat. Ich celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i jego zasobów. Jednym z takich właśnie działań jest realizacja projektu „Łaskie bociany”, który został zainicjowany przez Urząd Miejski w Łasku (województwo łódzkie).

Organizatorzy chcieli rozbudzić wśród młodzieży pasję do przyrody oraz zwiększyć ich wrażliwość na kwestie związane z jej ochroną. Poprzez wspólne spędzanie czasu dzieci i młodzież z różnych jednostek społecznych miały możliwość zintegrowania się oraz stworzenia pozytywnych więzi ze środowiskiem naturalnym. Uczestnicy projektu poprzez zajęcia terenowe, które odbywały się m.in. na terenie zbiornika Jeziorsko mieli okazję zapoznać się z występującymi tam gatunkami ptaków. W zdobywaniu informacji istotną rolę odegrała kadra naukowa z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dodatkową możliwością rozszerzenia wiedzy przyrodniczej było poznanie biologii bociana białego dzięki kamerze zamontowanej w bocianim gnieździe w Łasku.

W piątek 22 października bieżącego roku odbyły się ostatnie stacjonarne zajęcia prowadzone w ramach projektu „Łaskie bociany”. Zajęcia terenowe zakończyły się już 9 października, wówczas uczestnicy odwiedzili Łódzki Ogród Botaniczny, gdzie podziwiali różne gatunki roślin znajdujące się w jego zasobach.

Monika

PTPP „pro Natura”

 

Galeria zdjęć działu "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"

Wróżba dla przyszłych teściów: trzy bociany, nogów pięć – córce mąż, a tobie zięć. (foto P. Szymoński)
(foto P. Szymoński)
Ten bociek nie jest jeszcze zakontraktowany, ale już rozgląda się za ofertą. (foto P. Szymoński)
W sierpniu nadchodzi pora, by mieszkańcy wiejskiego obejścia pomyśleli o zimie. Gospodarz przygotowuje zapasy opału, a żerujący na przydomowej łące bocian zbiera siły przed podróżą do Afryki. (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bocian i człowiek, czyli nasz powszechnie lubiany sąsiad"