Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Czy ochrona pomoże?

Jeszcze niedawno ochrona bociana czarnego w Polsce sprowadzała się do wpisania go na listę gatunków chronionych i wprowadzonych przez prawo obostrzeń. Od pewnego czasu prawo nakazuje, aby wokół gniazd tego ptaka tworzyć strefy ochronne, w których ograniczona zostaje aktywność ludzi w okresie wyprowadzania lęgu. Dla leśników powoduje to niekiedy pewne utrudnienia, ale trzeba podkreślić, że celowość ochrony jest coraz powszechniej akceptowana. Na zachodzie Europy dokonano dokładniejszych analiz i okazało się, że w lasach gospodarczych, gdzie oczekujemy prostych, bezsęcznych drzew miejsca dla bociana czarnego po prostu brakuje. Nie ma odpowiednich warunków do zakładania gniazd. Zaczęto więc budować sztuczne podstawy pod gniazda, tak jak się to od dawna robi dla bociana białego i okazało się, że ptaki stosunkowo chętnie je zajmują.

Poważnym problemem staje się jednak zachowanie bazy pokarmowej i możliwości żerowania tego ptaka. Miejscem żerowania bocianów czarnych są przede wszystkim wody płynące, czyli wszelkie potoki leśne, małe rzeczki i większe rzeki. Tymczasem także w lasach prowadzone są prace melioracyjne, osuszane są tereny podmokłe i regulowane potoki. Powoduje to stałe ograniczanie możliwości wykarmienia potomstwa przez bociany czarne, a przy okazji zwiększa zagrożenie pożarowe. Trzeba więc podjąć świadome działania w celu zachowania większych ostępów leśnych w naturalnym stanie, a bocian czarny może się przyczynić do uratowania niejednego pięknego uroczyska.

 

(tekst Z. Jakubiec)

Galeria zdjęć tego artykułu

Młody bocian czarny, podobnie jak wielu jego współtowarzyszy podróży, spędza ostatnie tygodnie przed odlotem do Afryki w PN ‘Ujście Warty’. Można tu spotkać żerujące i sejmikujące bociany czarne w ilościach niespotykanych gdzie indziej.  (foto P. Szymoński)

Inne artykuły w dziale "Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego"