Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Witamy w bocianopedii

Obserwacje nad życiem bociana i zachowaniem mieszają się często z fantastyczną, opartą na przypisywaniu ptakom ludzkich cech, interpretacją zachowań i wierzeniami. Mamy do niego ciepły, uczuciowy stosunek i traktujemy go jako dobrego sąsiada. Każda bociania tragedia wywołuje natychmiastową reakcję i chęć organizowania pomocy. Zrozumienie znajduje także potrzeba zabezpieczenia niezbędnych dla bociana żerowisk. Są to postawy ze wszech miar pozytywne.

Autorzy artykułów i zdjęć

Zbigniew Jakubiec - autor książki "Bociany i boćki”. Bocianem białym zajmuje się od ponad 30 lat, autor kilkudziesięciu publikacji nt. liczebności, biologii i problemów ochrony tego gatunku.

Przemysław Szymoński - autor fotografii i komentarzy do zdjęć w książce "Bociany i boćki” - efektu pięciu lat obserwacji i utrwalania na celulojdzie bocianiego życia. Pasjonat fotografii, w tym fotografii przyrodniczej.

Bociany i boćki, czyli wszystko o bocianach